feradi.info
  • გამოაქვეყნე შენი იდეა
  • 0 მოწონება
  • View_icon 258 ნახვა
  • Comments_icon 1 კომენტარი

სმარტფონები და მათი მოხმარების პატერნები. ალბათ ეს სტატისტიკა ცალკე მობილურ ოპერატორებს აქვთ და მათგან შეიძლება გამოთხოვნა.

კომენტარები: 1

<
 
>