feradi.info
  • გამოაქვეყნე შენი იდეა
  • 1 მოწონება
  • View_icon 232 ნახვა
  • Comments_icon 1 კომენტარი

უნივერსიტეტებში სტუდენტურ პროექტებზე გამოყოფილი თანხა, მაგალითად რამდენი აქვთ დაფინასება თვითმართველობებს და სხვა სტუდენტურ ჯგუფებს, რაში იხარჯება ეს თანხები?
(არა მხოლოდ სახელმწიფო უნივერსიტეტში.)

კომენტარები: 1

<
 
>