feradi.info
  • გამოაქვეყნე შენი იდეა
  • 3 მოწონება
  • View_icon 266 ნახვა
  • Comments_icon 0 კომენტარი

Can we use google trends to get a list of top searches in Georgia in 2013? Maybe from here: http://www.google.com/trends/explore#geo=GE&date=1%2F2013%2012m&cmpt=q

იდეაზე მუშაობა დაიწყო

  • 13 იანვარი 2014: არჩეულია

სტატუსი: მიმდინარეობს

კომენტარები: 0

<
 
>