feradi.info
12/22/2014
  • 4 Հավանություններ
  • View_icon 1937 Դիտումներ
  • Comments_icon 0 Մեկնաբանություն
თამაში - ჯამპსტარტ ჯორჯიამ, "კონსტიტუციის 42-ე მუხლთან" თანამშრომლობით, გამოიკვლია თუ რა როლს თამაშობს გენდერი დასაქმებაში და გვხვდება თუ არა გენდერული უთანასწორობა სამუშაო ადგილებზე. საქართველოში მამაკაცები საშუალოდ 39%-ით მეტს გამოიმუშავებენ ვიდრე ქალები. გაიგეთ უფრო მეტი გენდერული თანასწორობის შესახებ სამუშაო ადგილებზე, ეწვიეთ http://tanastsoroba.ge/. - Interactive

ჯამპსტარტ ჯორჯიამ, "კონსტიტუციის 42-ე მუხლთან" თანამშრომლობით, გამოიკვლია თუ რა როლს თამაშობს გენდერი დასაქმებაში და გვხვდება თუ არა გენდერული უთანასწორობა სამუშაო ადგილებზე. საქართველოში მამაკაცები საშუალოდ 39%-ით მეტს გამოიმუშავებენ ვიდრე ქალები. გაიგეთ უფრო მეტი გენდერული თანასწორობის შესახებ სამუშაო ადგილებზე, ეწვიეთ http://tanastsoroba.ge/.

Կցել:

Մեկնաբանություն: 0

<
 
>