feradi.info
11/25/2013
  • 0 Հավանություններ
  • View_icon 1276 Դիտումներ
  • Comments_icon 0 Մեկնաբանություն
დუმილი, როგორც გამოსავალი  -  - საქართველოში ძალადობის მსხვერპლი ქალების 29.6% არ მიმართავს დამხამრებას, რადგან აქვთ უხერხულობის, სირცხვილის და შიშის გრძნობა. 

საქართველო, ოჯახური ძალადობა, ფიზიკური ძალადობა, გენდერული ძალადობა, სტატისტიკა, ცემა
Կցել:

Մեկնաբանություն: 0

<
 
>