feradi.info
  • Գրեք Ձեր գաղափարը
15 մայիս 2013 12:51
  • 1 Հավանություններ
  • View_icon 211 Դիտումներ
  • Comments_icon 0 Մեկնաբանություն

ვფიქრობ ძალიან კარგი იქნება გაკეთდეს კვლევა და შემდგომში ვიზუალიზაცია იმისა, თუ რამდენი ადამიანია ლეიკემიით დაავადებული საქართველოში. და რა სახის დახმარებას უწევს მას სახელმწიფო... ჩემი ინფორმაციით განსაკუთრებით რთულ სიტუაციასი არიან სრულწლოვანები, ვინც ვერ ხვდება არასრულწლოვანთა მკურნალობის პროგრამაში, და ცხადია არც საპენსიო ფონდისგან ფინანსდებიან........ გთხოვთ დაინტერესდეთ ამ საკითხით ..........

Մեկնաբանություն: 0

<
 
>